Éire go Brágh

thefuture Initiative tar éis 350 póstaer a chur amach i gcoinne an Conradh Fioscach, le dhá phointe dhéag dhifriúla ar fad orthu, agus meascán dathanna chun aird a tharraingt orthu.

An príomh rud a seasann amach ar na bpóstaeir seo ná gur ina hiomlán i nGaeilge atá siad, agus cén fáth ná bheadh!  É sin ráite, is é an teachtaireacht an rud is tábhachtaí orthu, tá muid ag iarraidh dhíriú ar an mhór fhadhb atá timpeall ar an ábhar seachas na mion pointí dlíthiúil a bhaineann leis.

Seo liosta ar cad atá scríofa orthu:

 1. Gadaíocht atá ann! Ní ar mhaithe le hÉireann atá na Bainc idirnáisiúnta ag obair.
 2. Ní gá dúinn bheith faoi chois nó ag brath ar aoinne – Tír iontach saibhir atá againn!
 3. Tá na Bainc agus an AE ag iarraidh níos mó Smachta orainn – Gan aon fhreagracht!
 4. Rinneadar iarracht gan aon Reifreann a chur ar siúl – Cén fáth? Bréaga!
 5. Bréaga ón rialtas, arís is arís eile – Cuimhnigh ar na geallúintí falsa a thugadar anuraidh!
 6. Is ionann an Conradh Fioscach seo agus Géilleadh do Sclábhaíocht fhad-téarmach!
 7. Tá cursaí eacnamaíochta na tíre scriosta acu cheanna – Is malartú slí atá ag teastáil!
 8. Ná géill don bhulaíocht! Easpa daonlathais atá taobh thiar den Conradh
 9. Ag cur dallamullóg orainn atá siad – Ná Géill don Bhagairt ón Aontas Eorpaigh!
 10. Ná Géill Dóibh! Is chun lucht na mBannaí agus na mBanc a shábháil atá an Chonradh seo
 11. Ní féidir Forbairt Dhúchasach a Dhéanamh leis an bPolasaí seo – Athraigh é!
 12. Tá an Rialtas ag obair ar son na mBanc agus na nGrúpaí Suimithe! Cuir stad leis an bhfeall

Seo rud a rinneadh thefuture Initiative cheana – le linn an fheachtais i gcoinne Conradh Liospóin chuireamar póstaer amach le Gaeilge chomh maith, féach ar anseo.

Thuiginn muid go bhfuil pobal mór le Gaeilge ann agus is ceart freastal orthu.  Chomh maith le sin is maith linn chur le gluaiseacht an teanga agus cén tslí níos fearr é sin a dhéanamh ach tríd úsáid an Ghaeilge in ábhar laethúil.

Tá sé i gceist againn .PDF des na póstaeir a fhoilsiú anseo, ar Facebook agus ar Twitter, lá i ndiaidh lae chun an phoiblíocht a choimeád suas.  Seans freisin go ndéanfaimid seoladh oifigiúil orthu go léir le chéile i mBaile Atha Cliath (dos na meáin) más féidir linn, má bhfuil suim agat tacú le seo bí id’ teagmháil liom led’ thoil.

Má bhfuil suim ag aoinne bheith páirteach nó cabhair a thabhairt chun na fógraí a chur in airde is ceart glaoch ormsa (Diarmaid) ar 086-3805005.  Más féidir leat cúpla euro a thabhairt dúinn i dtreo costas na fógraí seo beidh fáilte roimhe freisin, is féidir airgead a thabhairt dúinn ar-líne le PayPal ins an nasc seo.